Thư mời chào giá Kiểm định thang máy

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định thang máy, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG kiểm định 10 thang máy – 2024