Thư mời chào giá thay thế Kit vacuum pump routine service

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sữa chữa thay thế Kit vacuum pump routine service máy phân tích miễn dịch tự động Advia Centaur XPT, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: CamScanner 2024-01-25 10.25