Thư mời chào giá cung cấp Ampli cho hệ thống loa thông báo tại khoa Cấp cứu Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mua sắm Ampli cho hệ thống loa thông báo tại khoa Cấp cứu Bệnh viện C Đà Nẵng với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Thư Mời Chào Giá AmPly