Thư mời chào giá pin dùng cho máy tim phổi nhân tạo Sorin C5

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua pin dùng cho máy tim phổi nhân tạo Sorin C5, với nội dung như file đính kèm:

File đính kèm: Yêu cầu báo giá pin (1)