Thư mời chào giá Các linh kiện phục vụ sửa chữa trang thiết bị Công Nghệ Thông Tin năm 2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mua sắm linh kiện sửa chữa trang thiết bị Công Nghệ Thông Tin năm 2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG trang thiet bi CNTT 2024 080124