Thư mời chào giá Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Máy định danh nhóm máu tự động Magister C24

  Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Máy định danh nhóm máu tự động Magister C24, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 4.YCBG 11-BVC-VTTB ngày 04-01-2024 SC máy định danh nhóm máu Magister C24