Thư mời chào giá kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị áp lực và huyết áp kế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị áp lực và huyết áp kế, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm:2.YCBG 07-BVC-VTTB ngày 04-01-2024 kiểm định hiệu chuẩn thiết bị áp lực và HAK