Thư mời chào giá đo liều bức xạ cá nhân

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 1.YCBG 08-BVC-VTTB ngày 04-01-2024 Hợp đồng liều kế