Thư mời chào giá bảo dưỡng thang máy

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng thang máy. cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Yêu cầu báo giá bảo dưỡng thang máy