Thư mời chào giá mua sắm KI-ỐT( KIOSK) tra cứu thông tin tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mua sắm Ki-ốt (Kiosk) tra cứu thông tin tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện C Đà Nẵng với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Thư mời chào giá kiot tra cứu thông tin