Thư mời chào giá mua sắm Bản quyền phần mềm diệt virus bảo vệ máy chủ

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mua sắm bản quyền phần mềm diệt virus bảo vệ máy chủ với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Thư mời chào giá virus server