Thư mời chào giá trang bị bình tắm nóng lạnh cho các Khoa/Phòng/Trung tâm tại Bệnh viện

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị bình tắm nóng lạnh cho các Khoa/Phòng/Trung tâm tại Bệnh viện.

Để có cơ sở lựa chọn giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.

File đính kèm: THU MOI BINH NONG LANH