Thư mời chào giá Ổ cắm điện đa năng 6 lỗ

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị ổ cắm điện đa năng 6 lỗ để cắm máy vi tính cho các Khoa/Phòng/Trung tâm tại Bệnh viện.

Để có cơ sở lựa chọn giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.

 File đính kèm: THU MOI O CAM DIEN