Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu Trí tuệ

Quyết định số 109927/QĐ-SHTT ngày 29 tháng 11 năm 2023 về việc chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu Trí tuệ đăng ký mẫu nhãn hiệu Logo và Solgan của Bệnh viện C Đà Nẵng

File Quyết định QD Chap nhan don hop le Logo va Slogan