Thư mời chào giá Vật tư tiêu hao và Hóa chất xét nghiệm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua cấp bách danh mục Vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

  File đính kèm: YCBG 1859-BVC-VTTB ngày 20-11-2023