THƯ MỜI CHÀO GIÁ Sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy CT Scanner 128 lớp

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy CT Scanner 128 lớp, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG 1822-BVC-VTTB ngày 14-11-2023 SC máy CT128