THƯ MỜI CHÀO GIÁ cung cấp khối CPU cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch Elisa khoa Huyết học

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mua sắm khối CPU cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch Elisa khoa  Huyết học với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm:  BaoGiaKhoiCPU