THƯ MỜI CHÀO GIÁ sửa chữa máy phát điện 400KVA và 600KVA

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa Máy phát điện 400KVA và 600KVA, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 3.Chào giá sửa chữa máy phát điện