THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định và kiểm xạ phòng Máy Gia tốc tuyến tính

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định và kiểm xạ phòng Máy Gia tốc tuyến tính (xạ trị), với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG 1667-BVC-VTTB ngày 19-10-2023 kiểm định kiểm xạ phòng Máy Gia tốc tuyến tính