Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện máy lọc máu tại Khoa Thận nhân tạo-Lọc máu

 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy lọc máu tại Khoa Thận nhân tạo-Lọc máu với những nội dung như file đính kèm: 

File đính kèm: QĐ số 1643.QĐ.BVC ngày 17.10.2023 (1)