Hội nghị Khoa Học thường niên lần thứ II – Hội nghị phẫu thuật cột sống Việt Nam( VIASS2023)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG VIỆT NAM ( VIASS2023)

CHỦ ĐỀ: PHẪU THUẬT CỘT SỐNG ÍT XÂM LẤN

Thời gian: Ngày 15-16 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: + Bệnh viện C Đà Nẵng  ( 122 Hải Phòng, TP Đà Nẵng)

                + Khách sạn Mường Thanh LUXURY Đà Nẵng ( 270 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)