THƯ MỜI CHÀO GIÁ thanh lý tài sản xe ô tô

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu thẩm định giá để xác định giá khởi điểm cho 03 xe ô tô theo giá trị thực tế để làm cơ sở thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện theo quy định gửi chào giá phí thẩm định giá tài sản theo danh mục chi tiết đính kèm. Đề nghị các đơn vị chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 0236.3821480

          Thời gian nhận báo giá đến: 16h00 ngày 11/8/2023.

          Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm: Thu moi chao gia TDG tai san