Thư mời quan tâm gói thầu mua thuốc tân dược theo hình thức mua sắm trực tiếp

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện theo hình thức mua sắm trực tiếp cho các gói thầu thuốc: Generic, thuốc Biệt dược gốc hoặc “TĐĐT”, thuốc cổ truyền.

          Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng gửi thông tin mặt hàng thuốc  nội dung như sau: Các mặt hàng tham gia phải có đầy đủ quyết định trúng thầu, hợp đồng đang thực hiện của sản phẩm tham gia còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên đối với các hợp đồng có hiệu lực 12 tháng để bệnh viện có căn cứ lập kế hoạch mua sắm.

                (Thông báo và Danh mục thuốc yêu cầu đính kèm)ThongBaoMuaThuoc. DM KHLCNT 2023 MSTT,

  • Địa điểm nhận thông tin : Khoa Dược – Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821480        Email: bvcdanang@gmail.com

  • Thời gian nhận thông tin: Từ ngày /7/2023 đến trước 16h00 ngày     /7/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty.

        Trân trọng./.