THƯ MỜI CHÀO GIÁ sửa chữa và thay thế linh kiện máy lọc máu tại khoa Thận nhân tạo Bệnh viện C

Bệnh viện C Đà Nẵng kính mời Quý Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm chào giá Sửa chữa và thay thế linh kiện các trang thiết bị y tế (như file đính kèm). Linh kiện thay thế phải đồng bộ, tương thích với thiết bị cần sửa chữa. Giá chào bao gồm tiền công sửa chữa, thay thế linh kiện mới 100% và thuế, phí có liên quan khác.

File đính kèm Thư mời chào giá sửa chữa máy lọc thận 1