Thư mời quan tâm chào giá bột bắp phục vụ cho xử lý nước thải

     Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc mua bột bắp phục vụ cho việc xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải số 2.

    File đình kèm ThuMoiChaoGia BotBap