Thư mời quan tâm cung cấp báo giá kiểm nghiệm mẫu nước hệ thống RO

       Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch kiểm nghiệm mẫu nước hệ thống RO (02 hệ thống) theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959:2014…

File đình kèm Thư mời chào giá RO