Thư mời quan tâm báo giá cung cấp vật tư y tế phục vụ chuyên môn Khoa Khám chữa Bệnh theo Yêu cầu

    Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua một số vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu để triển khai danh mục kỹ thuật mới điều trị da bằng Laser CO2

File đình kèm Thư mời chào giá KBYC