Thư mời chào giá bảo trì và sửa chữa Hệ thống X quang DR kỹ thuật số di động Shimadzu

      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc bảo trì và sửa chữa Hệ thống X quang DR kỹ thuật số di động Shimadzu Khoa Chẩn đoán hình ảnh

File đính kèm: BaoTriSuaChua XQ KTS