Thư mời chào giá thu mua chất thải tái chế tại Bệnh viện C Đà nẵng

Kính gửi: Các đơn vị thu mua chất thải tái chế quan tâm.

  1. Bên mời chào giá: Bệnh viện C Đà Nẵng.
  2. Tên gói thầu: Chất thải tái chế tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
  3. Thời gian phát hành thông báo: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 03 năm 2023.
  4. Địa điểm phát hành: Phòng Hành Chính Quản Trị, Bệnh viện C Đà Nẵng. Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3821480.
  5. Hình thức phát hành thông báo: Đăng trên website bệnh viện.
  6. Danh mục và giá sàn chất thải tái chế dự kiến: file đính kèm

     File đính kèm: Thông báo Ban Tai Che