THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 60/TM-BVC NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2023 về việc Khảo sát lập hồ sơ Báo cáo KTKT Công trình: Sửa chữa nhỏ năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ năm 2023 bằng nguồn khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tại Bệnh viện.

Bệnh viện C Đà Nẵng, kính mời các đơn vị quan tâm liên hệ phòng Hành chính quản trị để khảo sát thực tế và nắm bắt nội dung công việc. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng, năng lực về công việc sửa chữa nhỏ thường xuyên tại Bệnh viện nộp hồ sơ năng lực theo một số thông tin cơ bản sau: 

          – Đơn nhận thầu.

          – Hồ sơ năng lực của Công ty.

          – Các tài liệu liên quan.

Hồ sơ gửi về: Phòng văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363821480

Thời gian nhận hồ sơ của các đơn vị trước 16h30 ngày 19/01/2023.

Trân trọng!

Link tải file: Thu mới SCN