THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 29/TM-BVC về việc Khảo sát lập hồ sơ Báo cáo KTKT Công trình: Sửa chữa lớn năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai:

  1. Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Công trình: Sửa chữa tài sản công năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Hạng mục: Sửa chữa thay cửa sổ và khung Inox bảo vệ hệ cửa sổ mặt ngoài của Khu nhà 5 tầng Khối kỹ thuật Nghiệp vụ.

  1. Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Công trình: Sửa chữa tài sản công năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Hạng mục: Sửa chữa công việc sơn vôi mặt trong của toàn bộ Khu nhà 11 tầng khoa Nội đa chức năng.

Bệnh viện C Đà Nẵng, kính mời các Nhà thầu tư vấn quan tâm gói thầu liên hệ phòng Hành chính quản trị để khảo sát thực tế các hạng mục sửa chữa để lập Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu bao gồm:

  1. Đơn nhận thầu
  2. Mỗi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm: thuyết minh báo cáo KTKT, bản vẽ thiết kế thi công và dự toán.
  3. Hồ sơ báo cáo thẩm tra.
  4. Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế, đơn vị thẩm tra.

Hồ sơ gửi về: Phòng văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363821480

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu: trước 16h30 ngày 28/01/2023.

Trân trọng!

Link tải file: Thu mời SCL