THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1931/BVC-VTTB NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc báo giá đo liều kế bức xạ cá nhân năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc báo giá đo liều kế bức xạ cá nhân năm 2023

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch đo liều kế bức xạ cá nhân năm 2023, cụ thể:

Số lượng: 85 cái

Đề nghị Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá dịch vụ đo liều kế bức xạ cá nhân. Giá chào bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện công việc.

Báo giá gửi về: Phòng Văn thư, Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.821480.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 30/12/2022. 

Trân trọng!

Link tải file: Thư mời chào giá