THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1869/TM-BVC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc báo giá trang bị trang thiết bị cho xe cứu thương

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc báo giá trang bị trang thiết bị cho xe cứu thương

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch trang bị trang thiết bị cho xe cứu thương (43A 006.00):

  1. Máy hút dịch, số lượng: 01 cái
  2. Cán cứu thương: số lượng: 01 cái
  3. Máy chuyển đổi 12vDC ra 220vAC, số lượng: 01 cái
  4. Bình oxy 1.5m3, số lượng: 01 bình

 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm có năng lực và kinh nghiệm, chào giá mặt hàng trên. Giá chào bao gồm thuế, phí theo luật định và các khoản chi phí khác (nếu có).

Báo giá gửi về:  Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng – Phường Thạch Thang – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.821480.  

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 20/12/2022. 

Trân trọng!

Link tải file: Thư mời báo giá trang bị TTB cho xe cứu thương