THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1868/TM-BVC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc báo giá nuôi cấy bùn vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải số 02

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc báo giá nuôi cấy bùn vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải số 02

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch nuôi cấy bùn vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải số 02:

  • Số lượng : 10m3

Đề nghị Quý Công ty quan tâm có năng lực và kinh nghiệm, chào giá dịch vụ trên. Giá chào bao gồm thuế, phí theo luật định và toàn bộ chi phí thực hiện công việc.

Báo giá gửi về:  Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng – Phường Thạch Thang – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.821480.  

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 20/12/2022. 

Trân trọng!

Link tải file: Thư mời báo giá nuôi cấy bùn vi sinh cho HTXLNT