THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1857/TM-BVC NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc Khảo sát lập hồ sơ Báo cáo KTKT Công trình: Sửa chữa lớn năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

            Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai lập Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công trình: Sửa chữa tài sản công năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Hạng mục:

  1. Sửa chữa thay cửa sổ và khung Inox bảo vệ Hệ cửa sổ mặt ngoài của Khu nhà 5 tầng Khối kỹ thuật Nghiệp vụ.
  2. Sửa chữa thay hệ thống cửa Khu nhà 3 tầng khoa Khám bệnh – khoa Răng Hàm Mặt.

Bệnh viện C Đà Nẵng, kính mời các Nhà thầu tư vấn quan tâm gói thầu liên hệ phòng Phòng Hành chính quản trị để khảo sát thực tế  hạng mục sửa chữa và lập Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

            Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu bao gồm:

  1. Đơn nhận thầu
  2. Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm: thuyết minh báo cáo KTKT, bản vẽ thiết kế thi công và dự toán.
  3. Hồ sơ năng lực của đơn vị.

          Hồ sơ gửi về: Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363821480 hoặc kỹ sư Viễn – 0914031622.

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu: trước 16h30 ngày 29/12/2022.

Trân trọng!

Link tải file: KSat 5 tang