DIỄN TẬP TÌNH HUỐNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

DIỄN TẬP TÌNH HUỐNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ
AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống sự cố mất an toàn bức xạ, giảm thiểu hậu quả sự cố và các tác động bức xạ đối với sức khỏe của bệnh nhân và nhân viên y tế làm việc trong môi trường bức xạ tại Bệnh viện.

Ngày 16/11/2022, TS. Võ Đắc Truyền – phó giám đốc Bệnh viện chủ trì tổ chức diễn tập ứng phó tình huống: “01 nhân viên có kết quả liều kế nhân viên vượt quá giới hạn cho phép; sức khỏe của nhân viên chưa bị ảnh hưởng; nguyên nhân là do nhân viên này chưa tuân thủ đúng quy trình trong quá trình làm việc”.

Hình ảnh 1. Họp triển khai và phân vai cho các thành viên

chuẩn bị cho tình huống diễn tập

Hình 2. Họp triển khai giả định về thông báo sự cố cần ứng phó

         

Hình 3. Triển khai diễn tập – phong tỏa tạm thời khu vực xảy ra sự cố để tìm nguyên nhân

           


Hình 4. Kỹ sư đo kiểm tra bức xạ xung quanh khu vực xảy ra sự cố

 

             

Hình 5. Lãnh đạo khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra việc thực hiện quy trình và điều tra nguyên nhân

Kết thúc diễn tập tình huống, Giám đốc Bệnh viện triệu tập họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình xử lý tình huống.

Hình 6. Giám đốc Bệnh viện họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc ứng phó sự cố

Thông qua diễn tập, các lực lượng ứng phó và nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ của Bệnh viện đã có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết và có thêm kinh nghiệm để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố bức xạ xảy ra, giảm thiểu hậu quả sự cố và các tác động bức xạ, đảm bảo an toàn cho bản thân, cho người bệnh và cho cộng đồng trong quá trình sử dụng thiết bị bức xạ.