THƯ MỜI BÁO GIÁ số 1775/BVC-VTTB NGÀY 25/11/2022 Về việc cung cấp báo giá  Bảo dưỡng UPS SOCOMEC Hệ thống máy MRI và DSA

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá 

Bảo dưỡng UPS SOCOMEC Hệ thống máy MRI và DSA

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch Bảo dưỡng UPS SOCOMEC của hai Hệ thống MRI và DSA, cụ thể:

  1. UPS SOCOMEC, Model: Delphys GP 2.0, số lượng: 01 bộ
  2. UPS SOCOMEC, Model: Delphys BC, số lượng: 01 bộ

Thời gian bảo dưỡng: 12 tháng

Đề nghị Quý Công ty chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị sử dụng.

Báo giá gửi về: Phòng Văn thư, Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.821480.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 02/12/2022. 

Trân trọng!

Link tải file:    Thu moi bao gia MRI va DSA