THƯ MỜI BÁO GIÁ 387 DANH MỤC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

        Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm bổ sung 387 danh mục hoá chất vật tư bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2022. (Danh mục chi tiết đính kèm phụ lục).

        Bệnh Viện C Đà Nẵng kính mời các đơn vị có tên trên hệ thống đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật gửi báo giá và đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu về phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 về Bệnh viện C Đà Nẵng.

        Mẫu báo giá đính kèm.

        Báo giá xin gửi về địa chỉ:Phòng Văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng.

        Địa chỉ: số 122 đường Hải Phòng Thành phố Đà Nẵng.

        Điện Thoại : 02363.821480

        NỘI DUNG: BÁO GIÁ HOÁ CHẤT VẬT TƯ

        Thời hạn nhận báo giá : hết ngày 25/11/2022./.

Link tải file: THƯ MỜI BÁO GIÁ 387 DANH MỤC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2022