THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1663/TM-BVC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc đo điện trở nối đất.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị quan tâm

 

       Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc đo điện trở nối đất.

       Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, bệnh viện kính mời các quý đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (theo danh mục đính kèm).

       Đề nghị các quý đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

       Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

       Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

       Điện thoại: 02363.821.480.

       Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 09/11/2022 đến 14g00 ngày 15/11/2022.

Link tải file:

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1663-TM.BVC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022
Phu luc dinh kem TM 1663