THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1658/TM-BVC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc mời báo giá dịch vụ sửa chữa cửa chì phòng chụp số 2 của Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Dịch vụ sửa chữa cửa chì phòng chụp số 2 của Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng

 

    Kính gửi: Các  đơn vị quan tâm

 

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch sửa chữa cửa chì phòng chụp số 2 (vách tường phía sau giá chụp phổi) tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

          Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa đến bệnh viện khảo sát tình trạng và gửi báo giá dịch vụ sửa chữa nêu trên. Báo giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị sử dụng

          Đề nghị các đơn vị báo giá các nội dung về: chi tiết nội dung cần sửa chữa, báo giá các vật tư có thể phát sinh trong thời gian sửa chữa, thời gian thực hiện, thời gian bảo hành.

          Bảng báo giá xin gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

          Điện thoại: 0236.3821480

          Thời gian nhận báo giá: trước 16h00 ngày 11/11/2022.

          Để thực hiện khảo sát, xin vui lòng liên hệ Phòng HCQT. Sđt: 0236.3821480 (Máy lẻ: 359) gặp Anh Dũng.

          Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo để các đơn vị được biết.

          Trân trọng!

Link tải file:THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1658-TM.BVC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022