THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1583/TM-BVC ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc phòng, diệt mối và diệt chuột trong toàn Bệnh viện năm 2022.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị quan tâm

 

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc phòng, diệt mối và diệt chuột trong toàn Bệnh viện năm 2022.

Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, bệnh viện kính mời các quý đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (theo danh mục đính kèm).

          Đề nghị các quý đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 27/10/2022 đến 14g00 ngày 02/11/2022.

File đính kèm

THU MOI CHAO GIA SO 1583-TM.BVC NGAY 27 THANG 10 NAM 2022
PHU LUC DINH KEM TM SO 1583