THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ1580/TM-BVC ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai mua sắm gói thầu Vị thuốc cổ truyền phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi:   Các nhà thầu quan tâm

        Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu Vị thuốc cổ truyền phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.

        Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào giá Vị thuốc cổ truyền  nội dung như sau:

  • Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Báo giá đã bao gồm  các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển giao hàng đến bệnh viện…

  • Địa điểm nhận báo giá: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

        Địa chỉ: 122 Hải phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

        Điện thoại: 0236.3821480        Email: bvcdanang@gmail.com

  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 26/10/2022 đến trước 16h00 ngày 31 /10/2022.

        Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty.

        Trân trọng./.

 

Link tải file
THU MOI CHAO GIA SO1580-TM.BVC ngày 26.10.2022
DM DỰ TRÙ VỊ THUỐC CT XIN BÁO GIÁ (CĐT)