THƯ MỜI SỐ 1546/TM-BVC ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc sửa chữa và gửi báo giá sửa chữa nhà thuốc Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

            Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn đơn vị để sửa chữa một số hạn mục tại Nhà thuốc Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc sửa chữa nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc sửa chữa và gửi báo giá sửa chữa nhà thuốc Bệnh viện C Đà Nẵng. (theo nội dung phụ lục đính kèm).

          Đề nghị các đơn vị báo giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện.

          Bảng báo giá gửi về: Phòng văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

          Điện thoại: 0236.3821480

          Thời gian nhận báo giá: trước16h00 ngày 27/10/2022.

          Trân trọng!

File đính kèm

Thu Moi So 1546TM-BVC ngay 21 thang 10 nam 2022

Phu Luc Dinh Kem