THƯ MỜI SỐ 1545/TM-BVC ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời thương thảo hợp đồng các gói thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI
Về việc mời thương thảo hợp đồng  các gói thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Kính gửi: Các Nhà thầu được xếp hạng
(Danh sách các nhà thầu tại phụ lục kèm theo)

            Bệnh viện C Đà Nẵng kính mời các nhà thầu tham gia các gói thầu thuộc dự toán cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng đến thương thảo hợp đồng với các mặt hàng đã tham dự thầu.

            Thành phần:

  • Giám đốc Bệnh viện – Chủ đầu tư
  • Đại diện các nhà thầu tham dự thầu

            Thời gian: Từ 08h00 ngày thứ bảy 22/10/2022 đến hết 17h00 ngày thứ hai  24/10/2022.

            Buổi sáng: từ 08h00 – 11h30 ; Buổi chiều; Từ: 13h30 – 17h00

            (Các nhà thầu sắp xếp thời gian theo Danh sách trong phụ lục đính kèm,thông tin chi tiết liên hệ: Ds. Trần Xuân Hòa: 0905.274.254 )

            Địa điểm: Phòng giao ban viện – Bệnh viện C Đà Nẵng. Số 122 – Hải Phòng – Thạch Thang – Hải Châu – Đà Nẵng

            Trân trọng kính mời!

File đính kèm:

Thu Moi So 1545TM-BVC ngay 21 thang 10 nam 2022

Phu luc dinh kem