THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ: 1344; 1345; 1346; 1347 ngày 09/09/2022

1/ Thư mời báo giá số 1344/TM-BVC ngày 09/09/2022: Về việc kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị áp lực và Huyết áp kế tại các Khoa/ phòng/ trung tâm
Link tải file: Thu chao gia 1344

 

2/ Thư mời báo giá số 1345/TM-BVC ngày 09/09/2022: Về việc Kiểm định máy và kiểm xạ phòng máy các thiết bị X – Quang tại Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Can Thiệp Tim Mạch và Gây Mê Hồi Sức
Link tải file:Thu chao gia 1345

 

3/ Thư mời báo giá số 1346/TM-BVC ngày 09/09/2022: Về việc kiểm định và kiểm xạ phòng Máy Gia tốc tuyến tính ( xạ trị) tại Trung Tâm Ung Bướu
Link tải file:Thu chao gia 1346

 

4/ Thư mời báo giá số 1347/TM-BVC ngày 09/09/2022: Về việc kiểm định, đo lường, hiệu chuẩn các thiết bị Phòng xét nghiệm tại các khoa Hóa Sinh, Huyết Học, Vi Sinh, Giải Phẫu Bệnh và nhiệt ẩm kế của các Khoa/phòng/Trung tâm
Link tải file:Thu chao gia 1347