Quyết định số 1212/QĐ-BVC ngày 18 tháng 8 năm 2022

Quyết định số 1212/QĐ-BVC ngày 18 tháng 8 năm 2022: Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu cung ứng và lắp đặt Camera quan sát người bệnh và các thiết bị CNTT hỗ trợ cho công tác điều trị người bệnh Covid-19 tại bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file: Quyết định 1212-QĐ.BVC