Quyết định số 1187/QĐ-BVC ngày 12 tháng 8 năm 2022

Quyết định số 1187/QĐ-BVC ngày 12 tháng 8 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file:
QD so 1187-QD.BVC