THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua một số linh kiện phục vụ công tác sửa chữa máy chụp Cộng Hưởng Từ Model Magnetom Verio Dot của Hãng Siemens cụ thể như sau:

Helium gross ( Khí Heli)

Coldhead RDE-412-L4 (Đầu lạnh RDE-412-L4)

Coldhead Temp Cable Adapter (Bộ chuyển đổi cáp nhiệt độ)

APD Compressor Adsorber F70/HC-10 (Máy nén APD Adsorber F70/HC-10)

Tales-3T-C

Kính mời các đơn vị, tổ chức cá nhân có năng lực quy định theo pháp luật báo giá trước ngày 31/05/2022 .
Xin trân trọng cảm ơn