LỄ PHÁT ĐỘNG VỆ SINH TAY 2021 ” CHỈ CẦN VÀI GIÂY ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG – HÃY VỆ SINH TAY”

   LỄ PHÁT ĐỘNG VỆ SINH TAY 2021
” CHỈ CẦN VÀI GIÂY ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG – HÃY VỆ SINH TAY”