CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH MYOCARDIAL BRIDGING

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH MYOCARDIAL BRIDGING

TÁC GIẢ: TS.BS. HOÀNG PHƯƠNG
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

Tải file định dạng PDF